ซ้ายขวาหลีกไป อนาธิปไตยมาแล้ว ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

ISBN:

Published: October 2013

Paperback

156 pages


Description

ซ้ายขวาหลีกไป อนาธิปไตยมาแล้ว  by  ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

ซ้ายขวาหลีกไป อนาธิปไตยมาแล้ว by ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
October 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 156 pages | ISBN: | 8.41 Mb

การปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ความพยายามแยกอาณาเขตบางอาณาเขตออกไปจากรัฐ กำลังกลายเปนขอเรียกรองทีตอบสนองกับอารมณความรูสึกของผูคนมากยิงขึนทุกทีไมใชเเตเฉพาะในรัฐศาสนาหรือรัฐเผดจการอยางตูนิเซีย อียิปต เยเมน ลีเบีย ซีเรีย หรือประเทศในโลกอาหรับเทานัMoreการปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ความพยายามแยกอาณาเขตบางอาณาเขตออกไปจากรัฐ กำลังกลายเป็นข้อเรียกร้องที่ตอบสนองกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนมากยิ่งขึ้นทุกทีไม่ใช่เเต่เฉพาะในรัฐศาสนาหรือรัฐเผด็จการอย่างตูนิเซีย อียิปต์ เยเมน ลีเบีย ซีเรีย หรือประเทศในโลกอาหรับเท่านั้นที่จะเกิดปรากฎการณ์ อาหรับ สปริง กระทั่งในรัฐประชาธิปไตยก็เถอะ จลาจลในอังกฤษ ในกรีช ในสเปน อิตาลี หรืออเมริกาที่เรียกว่า ออคคิิวพาย (Occupy) หลายต่อหลายครั้ง อุณหภูมิพุ่งขึ้น ถึงจุดสูงสุดระดับใกล้จะนำไปสู่ความเป็นอนาธิปไตยเเบบเฉียดฉิวเต็มที การปฏิเสธระบอบประชาธิปไตย เเบบตัวเเทน ความพยายามเเยกอาณาเขตบางอาณาเขตออกไปจากรัฐ กำลังกลายเป็นข้อเรียกร้อง ที่ตอบสนองกับอารมณ์ความรู้สึก ของผู้คนมากยิ่งขึ้นทุกที ขึ้นอยู่กับว่าระดับความเเละจะลุกลามไปถึงชั้นไหน ซึ่งถ้าหากเละได้ที่ปรากฏการณ์ ยุปโรป สปริง หรือ อเมริกา สปริง ก็ใช่ว่าจะไม่มีเอาเสียเลยEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ซ้ายขวาหลีกไป อนาธิปไตยมาแล้ว":


wikaad.pl

©2013-2020 | DMCA | Contact us